Home

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych

Czas trwania projektu: wrzesień 2013-grudzień 2014

O projekcie

Celem bezpośrednim projektu „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” jest zbudowanie skutecznej i produktywnej inicjatywy klastrowej na rzecz stworzenia dogodnych warunków do rozwoju i kooperacji przedsiębiorstw działających w branżach związanych z sektorem transportu.

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych umożliwi poprawę produktywności przedsiębiorstw, poprzez stworzenie płaszczyzny umożliwiającej łatwiejszy dostęp do wiedzy, pomysłów, rozwiązań i innych zasobów obecnych w otoczeniu lokalnym, co bezpośrednio przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w sektorze transportu na Śląsku.

Kamizelki odblaskowe ratują życie!

Od 31 sierpnia zeszłego roku weszły w życie przepisy mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszego.


Czytaj więcej

 

Współpraca między klastrami!

 

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych na spotkaniu ze Śląskim Klastrem Logistyki.

 

Czytaj więcej

spotlight2

Zapraszamy do biura Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych

Siedziba biura Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych mieści się w Zabrzu przy ulicy Hagera 41 w zabytkowym Domu Kawalera w pobliżu dawnej kopalni Ludwigsglueck...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013