aktualności

Ruszyła rekrutacja do projektu: Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanego do potrzeb Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych branży motoryzacyjnej poprzez opracowanie i przetestowanie 5 programów kształcenia na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Weryfikacja w praktyce wstępnych założeń pozwoli na wyciągnięcie wniosków i wypracowanie rekomendacji dla rozwiązań systemowych w tym zakresie.

Całkowita wartość projektu: 4 260 209,50 zł, wkład Funduszy Europejskich 4 132 403,21 zł

W ramach projektu, który będzie realizowany na naszej uczelni, zaplanowano opracowanie i przetestowanie pięciu programów kształcenia na piątym poziomie Polskich Ram Kwalifikacji.

Kształcenie będzie realizowane na pięciu kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej:

 • automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
 • transport (Wydział Transportu)
 • mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Powstanie pięć grup szkoleniowych, każda po 15 osób, wsparcie obejmie łącznie 75 osób. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu kształcenie jest możliwe do zrealizowania w ramach godzin kontaktowych na uczelni w trakcie 6 miesięcy (1+5) oraz odbycia praktyk u przedsiębiorcy również w okresie 6 miesięcy (1+5). Wynagrodzenie uczestnika praktyk będzie finansowane z projektu pozyskanego przez Politechnikę Śląską i będzie wynosić do 4000 zł brutto miesięcznie.

Grupą, do której adresowany jest projekt, są osoby:

 • młode, wchodzące na rynek pracy,
 • które po przerwie (np. urlopie wychowawczym) chcą podjąć zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym
 • pracujące w innych branżach i chcące się przekwalifikować,

*PODSTAWOWY WYMÓG OD UCZESTNIKA: posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zgodnie z regulaminem projektu nie mogą w nim uczestniczyć:

 • studenci;
 • osoby zatrudnione w branży motoryzacyjnej;
 • osoby nieposiadające kwalifikacji co najmniej na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W ramach procesu rekrutacji kandydaci będą mogli wskazać preferowany kierunek kształcenia, jednak ostateczny podział uczestników na kierunki zostanie dokonany przez organizatorów po uwzględnieniu potrzeb partnerów przemysłowych, liczby kandydatów, celu projektu oraz kompetencji kandydata.

Należy jednak pamiętać, że na piątym poziomie, na którym prowadzone jest kształcenie w ramach projektu MotoPOWER, w programie nauczania przeważają przedmioty ogólnotechniczne których zakres tematyczny jest w znacznej mierze wspólny dla wszystkich kierunków. Widoczne zróżnicowanie kierunków kształcenia następuje dopiero na wyższych poziomach (studia inżynierskie i magisterskie).

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź wejdź na stronę internetową www.MotoNa5.polsl.pl

 

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych, jako instytucja wspierająca idee serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie.

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych zaprasza do wzięcia udziału w Forum Transportu Publicznego, które odbędzie się 30 sierpnia 2018r. w Warszawie.

(link do zapisów: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-ftp-2018)

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

- Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?

- Jak zrównoważyć mobilność miejską?

- Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?

- Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

W programie:

Panel dyskusyjny "Rola transportu publicznego w realizacji celów zrównoważonej mobilności"

 • Obsługa obszarów ekstensywnie zagospodarowanych: małych miast, pozamiejskich, wiejskich.
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń i energochłonności transportu publicznego.
 • Jak zahamować spadek/zwiększyć udział TP w przewozach?

Moderator: Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, SITK RP i ITS Polska

Grupa docelowa:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,

- operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,

- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-30-08-2018

Pozdrawiamy

Zespół Klastra NOSTRA

Klaster NOSTRA chciałby poinformować, iż w dn. 6-8 listopada 2018 r. odbędą się VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie.

Wydarzenie EXPO XXI Warszawa odbędzie się przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogistica Poland to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

PROFIL WYSTAWCÓW

■ Transport intermodalny

■ Logistyka i magazynowanie

■ Spedycja (drogowa, kolejowa, lotnicza, morska)

■ Transport (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski)

■ Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe

■ Giełdy ładunków

■ Zarządzanie łańcuchami dostaw, SCM

■ Systemy IT i telematyka, zarządzanie flotą, TMS

■ Karty paliwowe

■ Monitoring i rozliczanie czasu pracy kierowców

■ Systemy poboru opłat drogowych

■ Obsługa celna i doradztwo podatkowe

■ Ubezpieczenia i finanse

■ Doradztwo i szkolenia

■ Stowarzyszenia, organizacje, instytucje

■ Tabor transportowy

■ Części i materiały eksploatacyjne

■ Centra dystrybucyjne, deweloperzy magazynowi

■ Wyposażenia magazynów, zarządzanie magazynem, WMS

■ Pozostałe usługi

PROFIL ODWIEDZAJĄCYCH

■ Właściciele ładunków / załadowcy (producenci, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy) korzystający i poszukujący usług TSL

■ Firmy transportowe, przewoźnicy

■ Operatorzy logistyczni

■ Spedytorzy

■ Właściciele flot pojazdów i taboru transportowego

■ Firmy kurierskie

■ Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe

■ Centra logistyczne, hale i magazyny

■ Usługobiorcy branżowi

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę internetową gdzie można zapoznać się m.in. z programem targów oraz zapisać się on-line: http://trans-poland.pl/

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

6 czerwca sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych.

Nowelizacja przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Według rządu, który przedłożył jej projekt, ma również eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

W ustawie dokonano m.in. kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: "najpoważniejsze naruszenia" – NN, "bardzo poważne naruszenia" – BPN i "poważne naruszenia" – PN. Ma to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Nowe rozwiązania zakładają, że "poważne naruszenie", "bardzo poważne naruszenie" lub "najpoważniejsze naruszenie" może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Ustawa przewiduje, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego (chodzi o przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Źródło: gazetaprawna.pl

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia

Zespół Klastra NOSTRA

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

KARTKA NOSTRA

 

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 668 089 474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013