aktualności

6 czerwca sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych.

Nowelizacja przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Według rządu, który przedłożył jej projekt, ma również eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

W ustawie dokonano m.in. kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: "najpoważniejsze naruszenia" – NN, "bardzo poważne naruszenia" – BPN i "poważne naruszenia" – PN. Ma to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Nowe rozwiązania zakładają, że "poważne naruszenie", "bardzo poważne naruszenie" lub "najpoważniejsze naruszenie" może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Ustawa przewiduje, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego (chodzi o przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Źródło: gazetaprawna.pl

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia

Zespół Klastra NOSTRA

Klaster NOSTRA chciałby poinformować, iż w dn. 6-8 listopada 2018 r. odbędą się VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie.

Wydarzenie EXPO XXI Warszawa odbędzie się przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogistica Poland to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

PROFIL WYSTAWCÓW

■ Transport intermodalny

■ Logistyka i magazynowanie

■ Spedycja (drogowa, kolejowa, lotnicza, morska)

■ Transport (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski)

■ Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe

■ Giełdy ładunków

■ Zarządzanie łańcuchami dostaw, SCM

■ Systemy IT i telematyka, zarządzanie flotą, TMS

■ Karty paliwowe

■ Monitoring i rozliczanie czasu pracy kierowców

■ Systemy poboru opłat drogowych

■ Obsługa celna i doradztwo podatkowe

■ Ubezpieczenia i finanse

■ Doradztwo i szkolenia

■ Stowarzyszenia, organizacje, instytucje

■ Tabor transportowy

■ Części i materiały eksploatacyjne

■ Centra dystrybucyjne, deweloperzy magazynowi

■ Wyposażenia magazynów, zarządzanie magazynem, WMS

■ Pozostałe usługi

PROFIL ODWIEDZAJĄCYCH

■ Właściciele ładunków / załadowcy (producenci, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy) korzystający i poszukujący usług TSL

■ Firmy transportowe, przewoźnicy

■ Operatorzy logistyczni

■ Spedytorzy

■ Właściciele flot pojazdów i taboru transportowego

■ Firmy kurierskie

■ Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe

■ Centra logistyczne, hale i magazyny

■ Usługobiorcy branżowi

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę internetową gdzie można zapoznać się m.in. z programem targów oraz zapisać się on-line: http://trans-poland.pl/

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Miastem Gliwice organizuje w dn. 16 kwietnia 2018 r. konferencję pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym.

Konferencja odbędzie się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 22b) i rozpocznie się o godz. 10.00.

Pomysł zorganizowania tego wydarzenia został zgłoszony podczas jednego z posiedzeń Regionalnej Rady ds. Energii, powołanej w 2013 r. na wniosek Związku, która pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji i współpracy.

Celem tej konferencji jest przedstawienie i porównanie doświadczeń dot. różnych rozwiązań stosowanych w autobusowym transporcie publicznym oraz omówienie uwarunkowań wdrażania nowych technologii. Konferencja będzie się składać z dwóch bloków :

 • w pierwszym będą miały miejsce prezentacje nt. stosowania różnych rozwiązań w autobusowym transporcie publicznym (zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych źródeł zasilania) oraz planów przedsiębiorstw w tym zakresie,
 • w drugim zaplanowano porównanie przedstawionych technologii oraz panel dyskusyjny

Osoba do kontaktu w sprawie w/w Konferencji: p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. stacjonarny 32 609 03 58).

Formularz zgłoszeniowy: https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-konferencji-pn-nowe,152

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zespół Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

KARTKA NOSTRA

 

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydział Transportu Politechniki Śląskiej zaprasza do wzięcia udziału w XV KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ. SYSTEMY TRANSPORTOWE TEORIA I PRAKTYKA.

Konferencja odbędzie się w Katowicach, w dniach: 17-19 września 2018r.

Celem konferencji TSTP2018 jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego miasta, regionu, kraju i świata.

Główne tematy konferencji:

 • Integracja, jako rozwiązanie dla zaawansowanych, inteligentnych miejskich systemów transportowych
  • najnowsze osiągnięcia w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych
  • zaawansowane techniki zbierania danych, analizy i inteligentne wsparcie w podejmowaniu decyzji
  • modelowanie, optymalizacja i ocena w inteligentnym transporcie
  • zintegrowany miejski transport osób oraz transport ładunków.
 • Kierunki rozwoju sieci transportowych i inżynierii ruchu
  • czynnik ludzki w inżynierii ruchu
  • analizy bezpieczeństwa i modernizacja systemów transportowych
  • inżynieria ruchu jako wsparcie w rozwoju sieci i systemów transportowych
  • narzędzia modelowania i symulacji w inżynierii ruchu.
 • Skrzyżowania typu rondo jako bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w sieciach i systemach transportowych
  • nowoczesne rozwiązania dla rond – przegląd rozwiązań ze świata
  • ronda jako elementy inteligentnych i nowoczesnych sieci i systemów transportowych
  • zbieranie i analizy danych oraz rozwój modeli i metod dla rond
  • analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego (w kontekście skrzyżowań typu rondo).

Artykuły (w języku angielskim) przesłane z wykorzystaniem zakładki "Przesylanie artykułu"(link: http://tstp.syskonf.pl/artykuly) do 1 lutego 2018, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w jednej z publikacji:

 • Advances in Intelligent Systems and Computing (Wydawnictwo Springer)
 • Lecture Notes in Networks and Systems (Wydawnictwo Springer)
 • Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej), która zgodnie z wykazem czasopism z komunikatu MNiSW z 9 grudnia 2016 uzyskała 9 punktów (część B, poz. 2189).

Wybrane materiały konferencyjne TSTP2018 zostaną zgłoszone do oceny i indeksowania w ISI (Conference Proceedings Citation Index), EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar oraz Springerlink. Ostateczna decyzja o indeksowaniu zależy do baz indeksujących.

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych, jako instytucja wspierająca idee serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

konferencja

  

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 795 412 926
Fax: + 48 32 273 88 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013