aktualności

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych zaprasza do wzięcia udziału w Forum Transportu Publicznego, które odbędzie się 30 sierpnia 2018r. w Warszawie.

(link do zapisów: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-ftp-2018)

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

- Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?

- Jak zrównoważyć mobilność miejską?

- Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?

- Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

W programie:

Panel dyskusyjny "Rola transportu publicznego w realizacji celów zrównoważonej mobilności"

  • Obsługa obszarów ekstensywnie zagospodarowanych: małych miast, pozamiejskich, wiejskich.
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń i energochłonności transportu publicznego.
  • Jak zahamować spadek/zwiększyć udział TP w przewozach?

Moderator: Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, SITK RP i ITS Polska

Grupa docelowa:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,

- operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,

- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-30-08-2018

Pozdrawiamy

Zespół Klastra NOSTRA

6 czerwca sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych.

Nowelizacja przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Według rządu, który przedłożył jej projekt, ma również eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

W ustawie dokonano m.in. kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: "najpoważniejsze naruszenia" – NN, "bardzo poważne naruszenia" – BPN i "poważne naruszenia" – PN. Ma to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Nowe rozwiązania zakładają, że "poważne naruszenie", "bardzo poważne naruszenie" lub "najpoważniejsze naruszenie" może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Ustawa przewiduje, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego (chodzi o przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Źródło: gazetaprawna.pl

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia

Zespół Klastra NOSTRA

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

KARTKA NOSTRA

 

Klaster NOSTRA chciałby poinformować, iż w dn. 6-8 listopada 2018 r. odbędą się VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie.

Wydarzenie EXPO XXI Warszawa odbędzie się przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogistica Poland to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

PROFIL WYSTAWCÓW

■ Transport intermodalny

■ Logistyka i magazynowanie

■ Spedycja (drogowa, kolejowa, lotnicza, morska)

■ Transport (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski)

■ Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe

■ Giełdy ładunków

■ Zarządzanie łańcuchami dostaw, SCM

■ Systemy IT i telematyka, zarządzanie flotą, TMS

■ Karty paliwowe

■ Monitoring i rozliczanie czasu pracy kierowców

■ Systemy poboru opłat drogowych

■ Obsługa celna i doradztwo podatkowe

■ Ubezpieczenia i finanse

■ Doradztwo i szkolenia

■ Stowarzyszenia, organizacje, instytucje

■ Tabor transportowy

■ Części i materiały eksploatacyjne

■ Centra dystrybucyjne, deweloperzy magazynowi

■ Wyposażenia magazynów, zarządzanie magazynem, WMS

■ Pozostałe usługi

PROFIL ODWIEDZAJĄCYCH

■ Właściciele ładunków / załadowcy (producenci, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy) korzystający i poszukujący usług TSL

■ Firmy transportowe, przewoźnicy

■ Operatorzy logistyczni

■ Spedytorzy

■ Właściciele flot pojazdów i taboru transportowego

■ Firmy kurierskie

■ Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe

■ Centra logistyczne, hale i magazyny

■ Usługobiorcy branżowi

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę internetową gdzie można zapoznać się m.in. z programem targów oraz zapisać się on-line: http://trans-poland.pl/

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Miastem Gliwice organizuje w dn. 16 kwietnia 2018 r. konferencję pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym.

Konferencja odbędzie się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 22b) i rozpocznie się o godz. 10.00.

Pomysł zorganizowania tego wydarzenia został zgłoszony podczas jednego z posiedzeń Regionalnej Rady ds. Energii, powołanej w 2013 r. na wniosek Związku, która pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji i współpracy.

Celem tej konferencji jest przedstawienie i porównanie doświadczeń dot. różnych rozwiązań stosowanych w autobusowym transporcie publicznym oraz omówienie uwarunkowań wdrażania nowych technologii. Konferencja będzie się składać z dwóch bloków :

  • w pierwszym będą miały miejsce prezentacje nt. stosowania różnych rozwiązań w autobusowym transporcie publicznym (zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych źródeł zasilania) oraz planów przedsiębiorstw w tym zakresie,
  • w drugim zaplanowano porównanie przedstawionych technologii oraz panel dyskusyjny

Osoba do kontaktu w sprawie w/w Konferencji: p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. stacjonarny 32 609 03 58).

Formularz zgłoszeniowy: https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-konferencji-pn-nowe,152

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zespół Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 668 089 474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013