aktualności

Stowarzyszenie NOSTRA udostępnia wszystkim zainteresowanym raport pt. "Badanie parametrów eksploatacyjnych systemów transportowych w województwie śląskim na przykładzie istniejących systemów transportowych". Raport powstał w ramach realizacji projektu "Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Raport do pobrania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące wyjazd studyjny, które odbędzie się w dn. 22.12.2014 (godz. 10.00 - 13.00) w biurze klastra przy ulicy Hagera 41 w Zabrzu. Podczas spotkania zostanie Państwu przedstawiona szczegółowa relacja z całego wyjazdu studyjnego, dobre praktyki na temat których wiedzę powzięli przedstawiciele Klastra, jak również informacje dot. systemów transportowych stosowanych w Wiedniu. Celem wyjazdu studyjnego był transfer technologii i wiedzy do klastra. W wyjeździe brali udział przedstawiciele jednostek naukowych i badawczych będących członkami klastra oraz biura projektu klastra.

 

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenie NOSTRA

 

s5 logo

Członkowie Klastra w ramach projektu „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Wiednia .

Celem wyjazdu jest pozyskanie know how z zakresu modelowania rozwiązań w transporcie na obszarze, którego uwarunkowania i realia są najbardziej zbliżone do tych, jakimi charakteryzuję się Aglomeracja Śląska. W ramach wyjazdu zostaną zorganizowane spotkania m.in. z:

 

  • Przedsiębiorcami - przedstawicielami branży transportu, logistyki itp.

  • Przedstawicielami uczelni wyższych, środowiska naukowego itp.

  • Przedstawicielami organizacji (klastrów, stowarzyszeń, fundacji, instytucji otoczenia biznesu) działających w branży transportu, logistyki itp.

  • Przedstawicielami ambasady RP

 

Poniżej przedstawiamy tematykę spotkań:

  • zebranie dobrych praktyki i przetransplantowanie ich na rynek polski, co jest kluczowym aspektem funkcjonowania klastra.

  • zapoznanie się z rozwiązaniami transportu intermodalnego stosowanymi w Wiedniu, co daje szanse wszystkim gałęziom transportu uczestnictwa w generowaniu przychodów.

  • zapoznanie się członków klastra ze sposobami realizacji założeń unijnych dot. transportu i metodami ich wdrażania w aglomeracji o tożsamych cechach urbanizacyjnych, jak te charakteryzujące aglomerację śląską.

 

W dniach 11-13.12.2014 odbył się wyjazd studyjny Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych do Wiednia. Wyjazd był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W wyjeździe studyjnym uczestniczyli zarówno przedstawiciele lidera projektu, Stowarzyszenia Nostra, uczelni oraz biznesu. Bardzo ważnym punktem programu podczas wyjazdu studyjnego było spotkanie z organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Wiedniu, przedsiębiorstwem Wiener Linien GmbH & Co KG. Przedstawiciele Wiener Linien przedstawili interesującą prezentację na temat funkcjonowania publicznego transportu miejskiego w aglomeracji wiedeńskiej. Członkowie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych byli bardzo zainteresowani tematyką prezentowaną przez przedstawicieli Wiener Linien, czego efektem była żywa, merytoryczna dyskusja. Jednym z tematów dyskusji był rozdział kompetencji w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Wiener Linien, Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) i Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Szczególnie istotnym z punktu widzenia transferu know-how z zakresu planowania i koordynacji nowoczesnych systemów transportowych jest VOR - instytucja koordynująca transportu publiczny na obszarze aglomeracyjnym i regionalnym Wiednia i Dolnej Austrii, dzięki czemu na wizytowanym obszarze notuje się znaczny stopień integracji poszczególnych środków transportu publicznego, co skutkuje znacznym wzrostem udziału procentowego publicznego transportu zbiorowego w podziale modalnym. Wiener Linien przygotowuje się do wprowadzenia unijnego programu Horyzont 2020. Bardzo istotnym obszarem inwestycji w ramach programu Horyzont 2020 będą z pewnością zagadnienia związane z e-mobilnością. Już teraz w Wiedniu kursują na dwóch śródmiejskich liniach komunikacyjnych doładowywane z pomocą pantografu autobusy elektryczne, wyprodukowane przez firmę Rampini. Przedstawiciele Klastra, zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Wiener Linien odbyli podróż studyjną ekologicznym autobusem z napędem bateryjnym, którego jednym z głównych zalet jest brak emisji szkodliwych substancji w miejscu jego eksploatacji.

 

Zarząd Stowarzyszenia NOSTRA serdecznie dziękuje wszystkim obecnym na wyjeździe studyjnym za udział i wyraża nadzieję, że wiedza oraz know-how zdobyte podczas jego trwania przyczyni się do rozwoju nowoczesnych systemów transportowych w Województwie Śląskim.

wieden

 

 

Stowarzyszenie NOSTRA w ramach projektu „Utworzenie Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 utworzyło Laboratorium Nowoczesnych Systemów Transportowych.

Laboratorium posłuży do przeprowadzenia badań nieniszczących, które przeprowadza się w każdym obszarze życia produktu, tj. zarówno na etapie projektowania i badania, w sferze produkcji przemysłowej, jak i na etapie eksploatacji. Te metody badawcze wykorzystywane są najczęściej w takich dziedzinach jak: lotnictwo, astronautyka, energetyka jądrowa, przemysł wydobywczy, stoczniowy a także motoryzacyjny. Odgrywają ogromną rolę w transporcie. Dzięki tym badaniom możliwie jak także zmniejszenie ewentualnej awaryjności produktów, podwyższenie jednorodności i tym samym porównywalnej jakości produkowanych wyrobów.

 

Laboratorium będzie służyło do badań metodą prądów wirowych.

 

Członkowie klastra będą mieli bezpłatny i nieograniczony dostęp do pełnej infrastruktury oraz wyników badań klastra w celu wypracowania wspólnej oferty oraz wzmocnienia konkurencyjności klastra na rynku.

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 668 089 474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013