o projekcie

Projekt pn. „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” to przedsięwzięcie, które uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacyjność, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Czas trwania projektu: wrzesień 2013-styczeń 2015

Celem bezpośrednim projektu „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” jest zbudowanie skutecznej i produktywnej inicjatywy klastrowej na rzecz stworzenia dogodnych warunków do rozwoju i kooperacji przedsiębiorstw działających w branżach związanych z sektorem transportu.

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych umożliwi poprawę produktywności przedsiębiorstw, poprzez stworzenie płaszczyzny umożliwiającej łatwiejszy dostęp do wiedzy, pomysłów, rozwiązań i innych zasobów obecnych w otoczeniu lokalnym, co bezpośrednio przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w sektorze transportu na Śląsku.

Zadaniem klastra jest stymulowanie kreatywnych inicjatyw, służących powstawaniu innowacyjnych rozwiązań szczególnie w odniesieniu do nowoczesnych systemów transportowych oraz promocja zasad interoperacyjności i multimodalności w transporcie. Kooperacja podmiotów, na co dzień ze sobą konkurujących, w ramach klastra staje się podstawą do stworzenia synergii wiedzy. Dzięki regularnemu przepływowi informacji oraz bardziej dynamicznym niż zazwyczaj interakcjom między ludźmi, kreatywne pomysły urzeczywistniają się w postaci nowych produktów i usług.

Realizacja projektu pozwoli na promocję zasad interoperacyjności i multimodalności w transporcie oraz umożliwi zrównoważony rozwój w branży, a także stworzył rozległą sieć współpracy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie NOSTRA.

Warość projektu ogółem: 813 954,79 zł

Wartość dofinansowania: 691 371,25 zł

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 668 089 474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013